צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
True: אבא בונה סוכה , אבא מביא לוחות עץ , אמא מביאה שמיכות , תמר מביאה קישוטים, False: אבא מביא פלסטיק , אמא מביאה בגדים, תמר מביאה ספרים, אבא בונה בית ספר,

אבא בונה סוכה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות