צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
evacuation - The noun of 'evacuate', rationing - The noun of 'ration', destruction - the noun of 'destroy', invasion - the noun of 'invade', Dunkirk - Where soldiers were evacuated from..., shelter - Where people went to protect themselves during the Blitz, civilians - a word meaning 'ordinary people, not soldiers', troops - another word for soldiers, countryside - Children were evacuated from the city to the..., morale - A word meaning how confident a group of people feel at a certain time.,

WW2 events anagrams

על ידי

ערכת נושא

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות