אָרוֹן, בָּלוֹן, אָחוֹת, קוֹלָה, חֲמוֹר, קוֹף, חַלּוֹן, עוֹף, דֹּב, אָדֹם,

משחק זכרון -חולם

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?