אריה, בית, כלב, קוף, גלידה, זאב, טלפון, ילד, שמש, רכבת,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?