קמץ פתח : שַׁעַר, גָּמָל, גַּמָּד, חָלָה, חָלָב, בַּנָּנָה, שווא: קְלָף, דְּבַשׁ, כְּתַב, צְבָת, בְּרָכָה,

תרגול קמץ פתח שווא

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?