צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) כמה עשרות במספר 38 a) 3 b) 8 c) 38 d) אין עשרות 2) 78שווה a) 78 עשרות  b) 8 עשרות 7 יחידות   c) 7 יחידות 8 עשרות d) 70 עשרות 3) 4 רות 6 יחידות  a) 46 b) 40+6 c) 60+4 d) 6+4 4) 32 + 9 a) 41 b) 40 c) 311 d) 39 5) 8X3 a) 8+8+8 b) 3+8 c) 8+3 d) 23 6) 40- 15 a) 35 b) 25 c) 15 d) 20 7) מהו סכום של 30 ו 16 a) 3016 b) 36 c) 46 d) 19 8) איזה מרובע בציור a) מעוין b) ריבוע c) מלבן d) משולש

תחרות כיתה ב

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות