צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קַשׁ - קַשׁ, שָׁקלָה - שָׁקלָה, שָׁנָה - שָׁנָה, בַּקָּשָׁה - בַּקָּשָׁה, בַּלָּשׁ - בַּלָּשׁ, קָשָׁה - קָשָׁה, חָשׁ - חָשׁ, נָחָשׁ - נָחָשׁ, חַלָּשׁ - חַלָּשׁ, לָשׁ - לָשׁ, לָחַשׁ - לָחַשׁ,

משחק קריאה עד האות ש' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות