צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קַשָּׁר - קַשָּׁר, נָשַׁר - נָשַׁר, נָחַר - נָחַר, בָּחַר - בָּחַר, קָשׁרָה - קָשׁרָה, נָשׁרָה - נָשׁרָה, נַחַרָה - נַחַרָה, בָּחַרָה - בָּחַרָה, נָהָר - נָהָר, נָחָשׁ - נָחָשׁ, בָּחַשׁ - בָּחַשׁ, נָחַר - נָחַר, לָחַשׁ - לָחַשׁ, שָׁלַח - שָׁלַח, שָׁרַק - שָׁרַק, קָשַׁר - קָשַׁר, שָׁאַל - שָׁאַל, בַּלָּשׁ - בַּלָּשׁ, חַלָּשׁ - חַלָּשׁ, קָשָׁה - קָשָׁה, קָרָה - קָרָה, שַׁחַר - שַׁחַר, רַחַשׁ - רַחַשׁ, לָחַשׁ - לָחַשׁ, בַּרנָשׁ - בַּרנָשׁ, אַרנָק - אַרנָק, שַׁרקָן - שַׁרקָן,

אימון קריאה עד האות ר' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות