1) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 2) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 3) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 4) מתחילה באות a) א b) ב c) ג d) ד 5) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 6) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 7) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 8) מתחילה באות a) ת b) ב c) ג d) ד 9) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד 10) מתחיל באות a) א b) ב c) ג d) ד

חידון אות פותחת

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?