1) <10 a) 11 b) 8 c) 12 2) <9 a) 11 b) 7 c) 10 3) >8 a) 7 b) 8 c) 10 4) <7 a) 9 b) 10 c) 5 5) >6 a) 5 b) 4 c) 8 6) =5 a) 6 b) 5 c) 7 7) <4 a) 2 b) 6 c) 7 8) >3 a) 1 b) 3 c) 6

גדול-קטן-שווה

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?