נכון: 7x7=49, 3x4=12, 40:8=5, 30:5=6, 9x3=27, 8:8=1, 6x6=36, 9x5=45, 63:7=9, לא נכון: 5x6=35, 2x9=16, 40:8=6, 34:6=4, 7x3=18, 8:8=0, 6:3=3, 9x10=19, 7x7=81,

תרגילי כפל וחילוק- נכון או לא נכון

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?