נכון: 3+3=6, 5+3=8, 8-2=6, 9-8=1, 5-5=0, 2+7=9, 10-3=7, לא נכון: 3+4=6, 2+4=5, 6-5=2, 3-3=1, 10-9=0, 3+6=8, 5+4=8,

חיבור וחיסור לכיתה א- נכון או לא נכון

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?