אַבָּא, אִמָּא, אָח, אָנָנָס, אַרְנָב, אָחוֹת, בַּית, בָּלוֹן, בַּמְבָּה, בָּמָה, נַנָּס, סַבָּא, אָ, אִ, אַ, בַּנָּנָה, בָּנָה, נָמָה, חָנָה, מַ, מָ, מִ, נַ, נָ, נִ, סַ, סָ, סִ, בִּ, בַּ, בָּ, חַ, חָ, חִ.

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?