בטח שנכון!: (-1)2=1, -42=-16, -(-2)2=-4, -61=-6, (-1)3=-1, 102=100, ממש לא: -12=1, (-3)2=-9, 02=1, -42=16, 26=12, 102=20,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?