צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) האות ו  a) ורד - وردة b) אריה - أسد 2) האות ו a) וילון - ستارة b) גלידה - بوظة 3) האות ו a) הר -جبل b) ורוד - زهري 4) האות ו a) וילה - ڨيلا b) ארמון - قصر
על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות