1) מה ההקיף של המלבן הזה a) מ' 50 b) 12 'מ c) 60 'מ d) 15מ 2) מה השטח של הפאה הלבנה a) 16 סמ''ר b) 8סמ''ר c) 40סמ''ר d) 30 סמ''ר 3) מה ההקיף a) 80 ס''מ b) 35ס''מ c) 56ס''מ d) 34 ס''מ 4) מה השטח של המלבן האפור a) 6 סמ"ר b) 5סמ"ר c) 4סמ"ר d) 8סמ"ר 5) מה השטח של המלבן השמאלי a) 56סמ''ר b) 678סמ''ר c) 54סמ''ר d) 30סמ''ר 6) מה ההיקיף של הפאה הלבנה a) 12ס''מ b) 45ס''מ c) 56ס''מ d) 79ס''מ 7) מה השטח של הפאה השחורה a) 34 סמ''ר b) 334סמ''ר c) 25סמ''ר d) 16 סמ''ר 8) מה ההיקיף של הפאה השחורה והכחולה a) 35 ס''מ b) 67 ס''מ c) 24ס''מ 9) מה השטח של הפאה הצהובה a) 55 סמ''ר b) 54 סמ''ר c) 25 סמ''ר

שטח והיקיף מאת אלעד ד2

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?