צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
hat, cat, pen, bed, king, milk, rug, umbrella, six, fix, mix, box, fox, finger, window, leg, man, איש, רגל, חלון, קופסא, אדום, 6, 10.

קריאה חוג כיתה ב

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות