בחג שבועות אנו מציינים את סיומה של תקופה בת שבעה שבועות. מה אנו סופרים?, חג שבועות סימן בעבר את ראשית עונת הבאת הביכורים משבעת המינים לבית המקדש. מי זוכר/ת מהם שבעת המינים?, לחג שבועות שמות רבים, מהו שם החג שאינו מופיע כלל בתורה?, איזו מגילה נהוג לקרוא בחג השבועות?, מדוע נהוג לאכול בשבועות מאכלי גבינה?, עליך לשיר שיר הקשור לחג השבועות, מצאו 10 מאכלים שמכינים ממוצרי חלב, קיבוץ ובו שמו של החג?, מזל חודש סיון, משבעת המינים בו נתברכה ארצנו?.

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?