1) 1,2,_____,4,5 a) b) c) d) e) f) 2) ___,2,3,4,5 a) b) c) d) e) f) 3) 8,___,10 a) b) c) d) e) f) 4) 3,4,5,___,7 a) b) c) d) e) f) 5) 6,7,8,9,___ a) b) c) d) e) f) 6) 2,3,___,5,6,7 a) b) c) d) e) f) 7) 0,__,2,3,4 a) b) c) d) e) f)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?