צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) عشرون عشرة و004 وحدة a) 600 b) 420 c) 46 d) 60 2) ستة عشرات و6 وحدات a) 606 b) 66 c) 12 d) 60 3) ثلاثون مئة و5 الاف و9 وحدات a) 5309 b) 5039 c) 3509 d) 8009 4) اربعون مئة و 17 عشرة a) 570 b) 57 c) 4170 d) 417 5) ثمانون عشرة و5 مئات a) 1300 b) 580 c) 85 d) 130 6) سبع عشرات و31وحدة a) 20 b) 83 c) 713 d) 21 7) وحدة واحدة و عشرة واحدة a) 20 b) 2 c) 11 d) 10 8) سبع وحدات و45 عشرة a) 124 b) 61 c) 547 d) 5407 9) اربع واربعون مئةو 18 عشرة a) 4480 b) 62 c) 4180 d) 4580 10) صفر عشرات و 9 وحدات a) 92 b) 9 c) 90 d) 10

قيمة المنزلة في المبنى العشري للصف الخامس

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות