צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
10×1 - 10, 9×5 - 45, 5×5 - 25, 4×3 - 12, 2×2 - 4, 5×4 - 20, 7×1 - 7, 9×2 - 18, 7×3 - 21, 8×5 - 40, 4×4 - 16, 10×3 - 30, 3×5 - 15, 7×6 - 42, 7×7 - 49, 3×8 - 24, 3×9 - 27, 10×8 - 80, 4×9 - 36, 9×1 - 9,

משחק כפל

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות