1) מי יותר גדול- שליש או רבע? a) שליש b) רבע c) אותו דבר d) לא ניתן לדעת 2) איזה מהשברים הבאים גדול מאחד? a) חמש שישיות b) שבע שביעיות c) תשע חמישיות d) רבע 3) כמה חמישיות יש ב1? a) 2 b) 4 c) 1 d) 5 4) באיזה שבר המונה הוא 6? a) שישית b) שש עשיריות c) חמש שישיות d) שליש 5) כמה רבעים יש בחצי? a) 4 b) 1 c) 2 d) 0 6) איך יודעים בוודאות שהשבר קטן מאחד? a) אם המונה גדול מהמכנה b) אם המונה שווה למכנה c) אם המונה קטן מהמכנה d) לא ניתן לדעת 7) כמה שלישים יש ב2 שלמים? a) 3 b) 6 c) 9 d) 1

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?