נכון: כל מלבן הוא מקבילית, כל מעוין הוא מקבילית, כל ריבוע הוא מלבן, כל ריבוע הוא מעוין, כל מקבילית היא מרובע, לטרפז יש רק זוג אחד של צלעות מקבילות, במלבן כל הזוויות ישרות, ישרים מקבילים הם ישרים שלא נפגשים לעולם, במקבילית הצלעות הנגדיות שוות זו לזו, במרובע יש שני אלכסונים, לא נכון: כל מקבילית היא מלבן, כל מקבילית היא מעוין, כל מלבן הוא ריבוע, כל מעוין הוא ריבוע, כל מרובע הוא מקבילית, לטרפז יש שני זוגות של צלעות מקבילות, במלבן יש רק שתי זוויות שוות זו לזו, ישרים מקבילים הם ישרים שיש ביניהם זווית ישרה, במקבילית כל הצלעות שוות זו לזו, במרובע יש ארבעה אלכסונים,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?