צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
300+600, 700+400, 800+100, 900+200, 100+900, 1000+500, 300+400.

גלגל חשבון

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות