1) 2x=18 a) 6 b) 9 c) 3 d) 16 2) x+5=12 a) 15 b) 17 c) 7 d) 8 3) באולם ספורט Ⅿ כדורים, 4 מהם נאבדו ונותרו 16 כדורים. איזו משוואה מתאימה לנתונים אלו? a) M-4=16 b) M+4=16 c) 16-4=M d) 20-M=16 4) -3x=21 a) 24 b) -8 c) 7 d) -7 5) -6+x=19 a) 14 b) 25 c) 13 d) 26 6) 14x=-14 a) -1 b) 0 c) 28 d) 1 7) 3x+2x+5x=0 a) 10 b) 1 c) 0 d) -1

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?