צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) עוסק/ת בתחום המזון 2) התחיל/ה מאפס 3) מספק/ת פרנסה לאלפי אנשים 4) הוא/היא עושה הרבה כסף

המנהיג במסכה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות