1) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-4? a) b) c) 2) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-9? a) b) c) 3) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-7? a) b) c) 4) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-3? a) b) c) 5) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-5? a) b) c) 6) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-2? a) b) c) 7) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-6? a) b) c) 8) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-8? a) b) c) 9) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-4? a) b) c) 10) אֵיזֶה מִסְפָּר גָּדוֹל יוֹתֵר מִ-7? a) b) c)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?