10, 11, 12, 13, ____ , 15 15, 16, 17, 18, ____, 20 10, 11, ____, 13, 14, 15 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ____, 19 14, 15, 16, ____, 18, 19, 20 20, 19, 18, 17, ____, 15, 14 16, 15, 14, ____, 12, 11, 10 7, 8, 9, 10, 11, ____, 13, 14

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?