Correct: בנ"י נדדו במדבר 40 שנים, בנ"י חצו את ים סוף, לאחות של משה קראו מרים, משו את משה מהיאור, למלך קראו פרעה, היו 10 מכות, הסדר של המכות הוא דם,צפרדע,כינים,ערוב,דבר,שחין,ברד,ארבה,חושך ומכת בחורות, Incorrect: בנ"י נדדו במדבר 40 ימים, בנ"י חצו את ים המלח, לאחות של משה קראו מריה, משו את משה מנחל ירדן, למלך קראו פירה, היו 9 מכות, הסדר של המכות הוא דם,צפרדע,כינים,ערוב,דבר,שחין,ברד,,חושך,מכת בחורות,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?