צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
4 × 10,000 + 5×100+ 7×10 +2×1 - 40,571, 8×10,000+ 3×1000 + 2×100 +5×1 - 83,205, 3×100,000 + 6×1000 + 5 × 100 + 3×10 - 301510, 1000 + 50,000+400+70 - 51470, عشرات الالاف 3+ 4 الاف + 5 مئات + 4 احاد - 43501, مئات الاوف9 + 8 عشرات + 7 الاف + 5 مئات  - 907580,

المبنى العشري

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות