ש, כ, ר, ז, י, א, פ, ק, ט, פ, ג, ו, ח, ע, מ, ב, ל, ג, מ, ס.

מִי אֲנִי וּמָה שְׁמִי? בָּחֲרוּ אוֹת וְאִמְרוּ אֶת שְׁמָהּ

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

סיעור מוחות היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?