1) מספר שלם a) 21/7 b) 24/8 c) 23/7 d) 28/9 e) 8/2 f) 10/3 2) שבר גדול מ3 a) 16/5 b) 11/4 c) 9/4 d) 28/30 e) 37/10 f) 17/6 3) שבר קטן מ2 a) 11/5 b) 17/9 c) 5/3 d) 14/8 e) 18/8 4) שבר גדול מ5 a) 19/6 b) 14/3 c) 11/2 d) 17/3 e) 24/5 f) 30/9

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?