1) ללמוד a) people b) special c) learn d) ninety 2) אנשים a) young b) people c) learn d) ninety 3) ישן, זקן, מבוגר a) special b) old c) important d) together 4) צעיר a) together b) chess c) win d) young 5) ביחד a) people b) together c) a lot of d) learn 6) חשוב a) first b) important c) young d) old 7) תשעים a) ninety b) first c) together d) a lot of 8) מיוחד a) a lot of b) first c) together d) special 9) לזכות a) old b) chess c) ninety d) win 10) הרבה a) together b) special c) win d) a lot of 11) שחמט a) together b) a lot of c) chess d) old 12) ראשון a) first b) win c) important d) special 13) לזכות a) win b) learn c) special d) chess 14) שחמט a) also b) chess c) month d) year 15) שונה a) different b) same c) true d) dirty

Hey! Unit 1 - Chess Friends

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?