צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
בַּת - בַּת, שַׁבָּת - שַׁבָּת, אַחַת - אַחַת, תָּלָה - תָּלָה, תָּמָר - תָּמָר, תָּרַם - תָּרַם, בָּרָק - בָּרָק, מַתָּנָה - מַתָּנָה, חָלמָה  - חָלמָה, בָּנתָה  - בָּנתָה, קַלמָר - קַלמָר, בַּמבָּה - בַּמבָּה, מַמתָּק - מַמתָּק, קָראָה - קָראָה, קָשׁרָה - קָשׁרָה, קָנתָה  - קָנתָה, תָּלתָה - תָּלתָה,

משחק קריאה עד האות ת' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות