בַּר, רָם, הַר, מָרָה, בָּמָה, נָם, בְּ, שַ, מָ, מְ, ר, בּ, נ, ה.

משחק זכרון צלילים ומילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?