צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) Qual é o rio mais longo da Terra? a) Nilo b) Amazonas c) Yangtzé d) Mississippi 2) Como era o nome do grupo que Justin Timberlake fazia parte? a) Backstreet Boys b) N ‘SYNC c) Westlife d) Twister 3) Quantos irmãos estavam na formação original da família Jackson? a) 6 b) 4 c) 3 d) 5 4) Qual é o primeiro nome de Frankenstein no romance de Mary Shelley? a) Victor b) Robert c) Henry d) William

Trivia player 3

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות