צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
XYLOPHONE, TAMBOURINE, SNARE DRUM, CYMBALS, TIMPANI, MARACAS, TRIANGLE,

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות