נַחַל, נַח, נָחָה, לַחַן, אַבָּא, אַח, חָלָה,

משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?