צור שיעורים טובים יותר מהר יותר

تذكر صور الحصيله اللغويه (سماعه/عدسه/حاسوب/سلك/ماسح/اسطوانه)

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות