צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) فِي 2) فَ 3) فُ 4) فَا 5) فُو 6) فِ

ادر القرص ثم انطق الحرف

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות