צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) التوحيد الذي اقر به الكفار a) الالوهية b) الربوبية c) الاسماء والصفات 2) المولود اذا ترك يتجه الى a) الشرك b) التوحيد 3) مثال على توحيد الالوهية a) لانصلي الا لله b) لاخالق الا الله c) السميع 4) عرفي توحيد الالوهية a) افراد الله بالعباده b) الاقرار بان الله رب كل شي وخالقه ورازقه
על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות