צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
MINERÍA - Extracción de minerales de la tierra, EN EL PERÚ SE EXTRAE... - Cobre, oro, plata y zinc, LA MINERÍA PUEDE SER: - De socavones y a tajo abierto, LA MINERÍA A TAJO ABIERTO - Es conocida también como "a cielo abierto", LA MINERÍA DE SOCAVONES - Consiste en hacer huecos profundos en el subsuelo, EN EL PERÚ TAMBIÉN SE EXPLOTA - Gas natural y petróleo,
על ידי

ערכת נושא

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות