צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) الجزء المظلل من الشكل يمثل (نصف1/ 2): a) b) c) d) e) f) 2) هذا الشكل نعبر عنه بالكسر : a) 1/ 4 b) 1/ 2 c) 1/ 3 d) 1/ 5 e) 1/ 6 f) 1/ 9

الكسر نصف

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות