צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) למי אני רוצה להגיד תודה 2) חוויה מצחיקה 3) אירוע משמעותי שקרה לי 4) מה הייתי שמח שימשיך בסניף אחריי 5) משהו שהייתי עושה אחרת 6) מישהו שאני רוצה לבקש ממנו סליחה 7) משהו שאני לוקח איתי הלאה 8) פחד שהתגברתי עליו 9) תכונה/מיומנות שרכשתי השנה 10) משהו שגיליתי על עצמי

פעולת פרידה

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות