צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
בתחילת הבריאה מתואר שלא היה ____ ____לאחר מכן מתואר כיצד אלהים יצר את האדם ____ מן האדמה בתוך הגן היו שני עצים- עץ הדעת ____ ____ועץ נוסף בשם ____ ____ בתוך גן העדן היו ארבעה נהרות - ____, ____, ____ ____ אלהים הניח את האדם בגן העדן בשביל שתי מטרות- ____ ____ האדם קרא שמות לכל הבהמה, לעוף השמים ____ ____ ____

בראשית פרק ב פעילות השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות