1) ש' בסוף מילה a) b) c) d) e) 2) ש' בסוף מילה a) b) c) d) e) 3) ש' בסוף מילה a) b) c) d) e) 4) ר' בסוף מילה a) b) c) d) e) 5) ר' בסוף מילה a) b) c) d) e) 6) ר' בסוף מילה a) b) c) d) e) 7) ר' בסוף מילה a) b) c) d) e) 8) ר' בסוף מילה a) b) c) d) e) 9) ק' בסוף מילה a) b) c) d) e) 10) ת' בסוף מילה a) b) c) d) e)

צליל סוגר

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?