צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מ a) b) c) d) 2) מ a) b) c) d) 3) מ a) b) c) d) 4) מ a) b) c) d) 5) ת a) b) c) d) 6) ת a) b) c) d) 7) ת a) b) c) d) 8) מ a) b) c) d) 9) ת a) b) c) d)

עותק של תרגול האות ת ו מ

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות