צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) Door a) חלון b) דלת c) כיתה 2) Classroom a) חצר b) בית c) כיתה 3) Floor a) רצפה b) ארון c) חלון 4) Wall a) ארון b) קיר c) שעון 5) Bench a) ספסל b) כיסא c) דשא 6) Fence a) חלון b) דלת c) גדר 7) Stairs a) מעלית b) מדרגות c) כיסא 8) Window a) חלון b) ארון c) שעון

תרגול אוצר מילים אנגלית

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות