1) איזה תרגיל בעל תוצאה הקטנה ביותר? a) 12:2 b) 12:4 c) 12:3 d) 12:1 2) איזה תרגיל בעל תוצאה גדולה ביותר a) 80:2 b) 24:2 c) 300:2 d) 68:2 3) איזה תרגיל התוצאה שווה ל0 a) 80X0 b) 80+0 c) 80-0 4) איזה תרגיל התוצאה שלו שווה ל600 a) 40X20 b) 20X20 c) 30X20 d) 10X20 5) איזה תרגיל שווה ל100 a) 10X10 b) 20X5 c) 500:5 d) כל התשובות נכונות

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?