1) 53x 3 a) 93 b) 159 c) 46 d) 140 2) 42x3 a) 167 b) 87 c) 126 d) 67 3) 100x3 a) 367 b) 249 c) 133 d) 300 4) 111x4 a) 444 b) 897 c) 115 d) 333 5) 120:3 a) 20 b) 78 c) 34 d) 40 6) 400: 50 a) 1 b) 9 c) 4 d) 3 7) 30X50 a) 1500 b) 789 c) 123 d) 674 8) 78:6 a) 67 b) 13 c) 12 d) 45 9) 50X2 a) 56 b) 89 c) 100 d) 556 10) 45:5 a) 6 b) 4 c) 9 d) 8

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?